Obrazy železnice, krajiny a motorsport - Libor Machálek
libormachalek.obrazy@seznam.cz
Upozornění:
Všechna zde vystavená díla podléhají Zákonu o právu autorském. Kopírování a použití jen se souhlasem autora.


Železnice

Krajiny olej

Krajiny tuš

Motorsport

Libor Machálek, narozen 1972 ve Zlíně, žije a tvoří v Liberci. Je samouk. Od roku 1997, kdy začal tvořit první krajiny, se propracoval přes různé techniky (tužka, uhel, tuš, pastel), až k jeho nejoblíbenějšímu tématu, malbě železničních motivů, tvořených většinou olejovými barvami na plátně nebo akrylovými na speciální papír pro tuto techniku.
Uspořádal několik výstav, převážně ke Dni železnice v Liberci a Turnově. Poslední téma, kterému se v současnosti také věnuje je obor motorsportu. Kresbou vozu Audi Quattro S1 symbolicky navázal na svou poslední kresbu tohoto automobilu, vytvořenou v roce 1988, na kterou by rád, po mnohaleté odmlce, navázal sérií obrazů z tohoto prostředí.
Při případném zájmu o dílo nebo zadání zakázky je možno se obrátit přímo na autora, viz.Kontakt.


počítadlo.abz.cz
Copyright © Libor Machálek